Zijaanzicht

Ontwerpen is voor ons een zoektocht naar het onvermoede en begint met een onbevangen waarneming van de plek. We verdiepen ons in geschiedenis, context en programma en nemen de tijd om ruwe ideeën uit te testen en met opdrachtgevers en gebruikers te bespreken. Zo ontstaan onze ontwerpen; toegesneden op de plek en de gebruikers, schijnbaar voor de hand liggend en blijvend mooi.

Onze opdrachten variëren van regionaal ontwerp tot dorpsplein. Globale schetsen en gedetailleerde planuitwerking wisselen elkaar af. Wanneer een interessant onderwerp ons pad kruist, kan dit uitgroeien tot een project in eigen beheer. Onze passie gaat uit naar opgaven op het snijvlak van stedenbouw en landschap. We hebben ervaring met de inrichting van openbare ruimte, uitbreiding van dorpen, functieverandering van agrarische erven, en de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. Het omringende landschap van deze opgaven levert ons veel inspiratie. Dit vraagt om maatwerk en dat is ons op het lijf geschreven.

 

Download