Zijaanzicht
Situatie de Brink in Elspeet

1/

Elspeet de Brink

De oude Brink in Elspeet wordt in directe samenspraak met de Elspeter bevolking heringericht. Tijdens een brainstormavond in maart 2015 heeft ZIJAANZCHT drie mogelijke ontwikkelingen gepresenteerd. Samen met een klankbordgroep wordt nu gewerkt aan de uitwerking van deze eerste ideeën.

Opdrachtgever: Gemeente Nunspeet

Status: wordt aan ontworpen