Zijaanzicht
Situatie de Brink in Elspeet

1/

Elspeet de Brink

Voor het centrum van Elspeet rond de oude Brink is een herinrichtingsplan gemaakt. De Brink functioneerde als parkeerplaats en wordt omgevormd tot een groen plein. Lindes geplant in boomvakken met lange banken gaan het beeld bepalen.

Het centrum van het dorp kampt al jaren met wateroverlast. Door de toepassing van zowel bovengrondse stroombanen als ondergrondse infiltratie is er alles aangedaan om dit probleem op te lossen.

Het plan is in samenspraak met de Elspeter bevolking gemaakt.

 

Opdrachtgever: Gemeente Nunspeet

Status: in uitvoering, gereed juni 2018