Zijaanzicht

 

Zijaanzicht is een samenwerkingsverband van landschapsarchitecten Sandra Schuit en Titia Hajonides. Onze opdrachten bestrijken stad, dorp en buitengebied. We werken graag met en voor bewoners en gebruikers. Hun kennis van geschiedenis en dagelijks gebruik wordt in planprocessen nog veel te  beperkt benut. We delen het pand met de landschapsarchitecten van Landlab en Rob Aben, want samen kunnen we meer dan alleen. In Planatelier werken wij met stedenbouwkundige, planeconoom en verkeerskundige. Wij zoeken naar kansen voor ontwikkeling met onze opdrachtgevers en in ons vakgebied.

 

Download