Zijaanzicht

1/

Winssen - zand en water

Het komgebied ten zuiden van het dorp Winssen is aangewezen als locatie voor grootschalige zandwinning. Aan Zijaanzicht werd gevraagd voorstellen te doen voor de precieze afbakening van de locatie, de ruimtelijke randvoorwaarden voor de winning, de relatie tussen dorp en plas en de inrichting van het gebied na de winning. De rapportage biedt een ruimtelijke verkenning, een structuurschets en een inrichtingsplan.

 

status: voorstel

opdrachtgever: Provincie Gelderland, Gemeente Beuningen

samenwerking met: Habets Stedenbouw, Bureau Venhuizen, Loek Meenhorst