Zijaanzicht
8 bouwstenen schetsen mogelijkheden voor stoppende tuinders

1/

Huissen 't Zand - uitwerkingsplan herstructuring glastuinbouw

Voor de transformatie van een kleinschalig kassengebied bij Huissen maakte Zijaanzicht als deel van Planatelier een uitwerkingsplan. Ontwerpers en verkeerskundige zorgden voor een flexibel en integraal 'plan', dat verbetering van langzaamverkeerroutes en landschap koppelt aan bouwstenen voor grondeigenaren. Deze bouwstenen bieden stoppende tuinders inzicht in de mogelijkheden die ze hebben voor herinrichting van hun kavels na sloop van het glas. De planeconoom rekende verschillende scenario's door, als basis voor de zakelijke gesprekken die het Projectbureau voert met initiatiefnemers. In een deelgebied zijn de bouwstenen getest op praktische toepasbaarheid. De economische crisis vertraagt de herontwikkeling van het gebied. Stoppende tuinders hopen op betere tijden.