Zijaanzicht
poster

1/

Veluwse Stoofpot Uddel

Zijaanzicht werkt samen met Uddel Belang aan het realiseren van een aantal projecten in en om het dorp Uddel op de Veluwe. In dit Gebiedslab zijn plannen gemaakt om het landschap en de recreatieve infrastructuur van Uddel te versterken.

Gewerkt is aan het realiseren van een Klompenpad rond Uddel. Dit pad wordt in januari 2017 geopend. Voor de provinciale weg N310 die door de dorpskern heen loopt zijn ontwerpen gemaakt. Daarnaast is een expertmeeting georganiseerd voor alle belanghebbenden, waar over de toekomst van het Uddelermeer nagedacht is en waar vervolgafspraken zijn gemaakt.

 

 

Status: afgerond

In samenwerking met het Uddels Belang en de gemeente Apeldoorn

Met financiele ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie