Zijaanzicht
bestaand bos

1/

Natuurbegraafplaats Elspeterbos

Om het 500 ha grote Elspeterbos in stand te houden zijn er plannen om een klein deel van het bos als natuurbegraafplaats in gebruik te nemen. Op een natuurbegraafplaats wordt heel extensief begraven. Er heerst eeuwige grafrust en grafmonumenten zijn niet toegestaan. Zijaanzicht heeft het plan gemaakt voor deze natuurbegraafplaats waarin delen naaldbos stap voor stap omgevormd worden naar wintereiken-beukenbos. 

 

Opdrachtgever: Elspeterbos BV

Status: gerealiseerd