Zijaanzicht
ligging

1/

Wageningen Inichtingsplan Sportcomplex Marijkeweg

Vlakbij het centrum van Wageningen wordt een nieuw sportcomplex gebouwd met een grote sporthal en openlucht korfbalvelden waar internationale wedstrijden gespeeld gaan worden. Zijaanzicht heeft het plan voor de inrichting van de ruimte rond de hal en de velden gemaakt.

Bij het ontwerp is aansluiting op de directe omgeving gezocht. Uitgangspunt daarbij is een groen beeld te maken als tegenwicht van de grote hal en de velden. Parkeren op graskeien met zoveel mogelijk dubbelgebruik, het toepassen van inheemse beplanting en het minimaliseren van verharding zijn uitwerkingen hiervan.

Opdrachtgever: gemeente Wageningen

Status: Gereed september 2018

In samenwerking met: Lichtstad Architecten en Rotsbouw