Zijaanzicht

1/

Crematorium Bossrijk, Oss

Het stadsmortuarium van Oss ligt aan de randweg van Oss, de Julianalaan. De gemeente Oss steunt het voornemen van Van Lith Uitvaartzorg om het pand uit te breiden met een kleinschalig stadscrematorium. Oss heeft nog geen crematorium, en de begraafplaats aan de overkant kan in de toekomst ook van de aula gebruik maken. Hiervoor moet het terrein worden uitgebreid. Een deel van de naastgelegen particuliere tuin wordt in het plan betrokken, zodat het aangrenzende Brabants natuurnetwerk zoveel mogelijk gespaard kan worden. Voorlopig ontwerp voor terrein en gebouw zijn gereed. 

Opdrachtgever:                 Van Lith Uitvaartzorg

Status:                             bestemminsgplanprocedure is opgestart

In samenwerking met:       Theo Verburg Architecten