Zijaanzicht
panorama amaliaplantsoen

1/

De Steeg - ruimtelijke visie

De belangengemeenschap De Steeg bracht in 2008 haar dorpsvisie uit. Aan de ruimtelijke analyse en visualisatie van verschillende ideeën van de werkgroep leverde Zijaanzicht een bijdrage. Opvallend zijn de vele achterkanten langs de toegangsweg vanaf de snelweg. Met gerichte ingrepen kan deze entree sterk verbeteren, wat verbeeld werd in een reeks collages.

 

Opdrachtgever: Belangengemeenschap De Steeg