Zijaanzicht

1/

Wijhe - inrichtingsplan bedrijventerrein Noordmanshoek

In het schetsontwerp is het streven geweest van Noordmanshoek niet alleen een goede omgeving voor bedrijven te maken, maar ook een prettige uitloop van Wijhe. Wezenlijk voor deze functie zijn de verbindingen met de Wijhendaalseweg, en de tunnel onder het spoor aan de noordkant. Zonder de tunnel zou de uitloop vanuit Wijhe worden beperkt tot een route richting de Buitenwaarden ten noorden van Wijhe.

 

 

Opdrachtgevers:

Status:

In samenwerking met: Robbert de Koning landschapsarchitect