Beekbergen – stedenbouwkundige uitwerking

In het concept Dorpsvisie zijn vier zoekzones voor dorpsuitbreiding aangegeven. De zoekzones grenzen allemaal aan verschillende landschapstypen. Voor de gevraagde 200 woningen zijn vanuit landschappelijke kenmerken stedenbouwkundige voorstellen gedaan.


Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn (2008)

Status: inspraak

In samenwerking met: Habets Stedenbouw, Arnhem