wie zijn wij

Zijaanzicht is een samenwerkingsverband van Sandra Schuit en Titia Hajonides. Ellen Krutwagen heeft zich in 2022 bij ons gevoegd.

CV Titia Hajonides
CV Sandra Schuit