• Zijaanzicht landschapsarchitecten
    gebiedsontwikkeling De Nieuwe Nu Wageningen

In ons werk als landschapsarchitect komen de grote vragen van deze tijd over klimaat, gezondheid, mobiliteit en energie dagelijks aan de orde. Herinterpretatie van onze vertrouwde omgeving is nodig, waarbij visionair denken geen luxe is maar noodzaak. Als vanzelf gaat onze aandacht naar onmisbare en kwetsbare kwaliteiten, zoals goede looproutes in een auto-gedomineerde stad of het belang van bomen in een versteende omgeving. Onze passie gaat uit naar opgaven op het snijvlak van stedenbouw en landschap.

Het omringende landschap levert ons veel inspiratie en de wortels van de geschiedenis vertellen ons waarop we voort kunnen bouwen. Bomen, planten, water, en zo min mogelijk stenen, daarmee werken wij.