• Zijaanzicht landschapsarchitecten
    gebiedsontwikkeling De Nieuwe Nu Wageningen

In ons werk als landschapsarchitect komen de grote vragen van deze tijd over klimaat, gezondheid, mobiliteit en energie dagelijks aan de orde, zowel bij onze kleine als bij grotere opgaven. Herinterpretatie van onze vertrouwde omgeving is nodig, waarbij visionair denken geen luxe is maar noodzaak. Als vanzelf gaat onze aandacht naar onmisbare en kwetsbare kwaliteiten, zoals de voetganger in een auto-gedomineerde stad of het belang van bomen in een versteende omgeving. Onze passie gaat uit naar opgaven op het snijvlak van stedenbouw en landschap. Het omringende landschap van deze opgaven levert ons veel inspiratie en de wortels van de geschiedenis vertelt ons waarop voort te bouwen. Bomen, planten, water, en zo min mogelijk stenen, daarmee werken wij.