Kronenburg Arnhem, herinrichting busplein

  • huidig entreeplein Kronenburg

Kronenburg is het hart van Arnhem-Zuid. Het winkelcentrum is onlangs opgeknapt en alle winkelruimte is verhuurd. Aan de uitstraling is echter niets veranderd. Dat maakt dat het busstation ernaast geen prettige plek is, ook al zijn de verbindingen met andere delen van de stad goed. De looproutes naar en vanaf het busstation zijn eveneens onaangenaam. In de verkenning is gekeken hoe dit knooppunt van openbaar vervoer verbeterd kan worden. Het is een pleidooi voor een integrale aanpak, met aandacht voor de uitstraling van het winkelcentrum en functies op de begane grond. Een groen dak van formaat kan beschutting geven aan wachtende reizigers en een eigen gezicht geven aan dit knooppunt. Structurele vergroening is niet alleen nodig in de strijd tegen hittestress. Het maakt deze stenige omgeving ook aantrekkelijker.


Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Status: afgerond (2018)
In samenwerking met Molster Stedenbouw, Goudappel Coffeng