Elspeet – herinrichting De Brink

  • Elspeet Brink

Het centrum van Elspeet rond de oude Brink is opnieuw ingericht. De Brink functioneerde als parkeerplaats en is omgevormd tot een groen plein. Lindes, geplant in boomvakken met lange banken, bepalen het nieuwe beeld.

Het centrum van het dorp kampt al jaren met wateroverlast. Door de toepassing van zowel bovengrondse stroombanen als ondergrondse infiltratie is er alles aan gedaan om dit probleem op te lossen.

De doorgaande weg langs het plein is als SHARED SPACE ruimte ingericht. Automobilisten rijden voorzichtig en gedragen zich als gast in het langzaam verkeer gebied.

Het plan is in samenspraak met de Elspeter bevolking gemaakt.


Opdrachtgever: Gemeente Nunspeet

In samenwerking met Kim Kogelman en Loendersloot Advies (verkeer)

Status: gereed juni 2018