Emst – ruimtelijke visie

In opdracht van Emster Belang heeft Zijaanzicht een jaar lang als ruimtelijk adviseur meegewerkt aan verschillende uitwerkplannen van de dorpsvisie voor Emst. Samen met een grote groep bewoners is een ruimtelijke visie voor het dorp gemaakt. Voor een van de grote knelpunten, de drukke Hoofdweg door het lintdorp, heeft Zijaanzicht oplossingsrichtingen getekend.


Opdrachtgever: Emster Belang (2009)