Haren – openbare ruimte Hemmenkamp

Voor de Hemmenkamp in Haren, een uitbreiding met 34 woningen, is een plan gemaakt waarin de waterhuishouding centraal staat. De aanwezige hoogteverschillen zijn aanleiding om hemelwater in goten oppervlakkig te laten afstromen. Het water wordt op het laagste punt opgevangen in een natuurlijke vijver.


Opdrachtgever: Leyten en partners, Rotterdam (2001)

Status: gerealiseerd

In samenwerking met: Habets Stedenbouw, Arnhem