Monumentaal Groen in Elspeet

  • restant beplanting langs kamp

 

De gemeente Nunspeet zoekt naar manieren om beeldbepalende panden, ruimtelijke kwaliteit en het groen in de kernen van de gemeente te beschermen of te verbeteren. Hiervoor is het nodig ruimtelijke kwaliteit en het groen in de kernen beter in kaart te brengen.

Zijaanzicht heeft samen met Jan Neefjes van Overland de kwaliteiten van bijzondere bomen en groenstructuren geïdentificeerd. Vervolgens is bepaald wat de waarde en kwetsbaarheid van het monumentale groen is in relatie tot de ontwikkelingen die in het dorp spelen. Het onderzoek is uitgangspunt bij nieuwe plannen voor het dorp.

Opdrachtgever: gemeente Nunspeet

Status: afgerond in 2021