Uddel – advies ruimtelijke visie

In het Dorpsplan geven bewoners van Uddel aan dat er 450 nieuwe woningen nodig zijn. In opdracht van Uddels Belang en de gemeente Apeldoorn gaat Zijaanzicht op zoek naar passende locaties én passende stedenbouw. Wordt het bouwen op de enk of in een woonlandschap tussen stankcirkels van de kalvermesterijen? Afwegingen die in tal van Veluwse dorpen actueel zijn.

Omdat het dorp een centrum mist heeft Zijaanzicht ook voorstellen gedaan om de kern te versterken.

Opdrachtgevers: Uddels Belang en gemeente Apeldoorn (2008-2009)

In samenwerking met: Habets Stedenbouw, Arnhem