N304 Ede-Otterlo – advies landschappelijke inpassing

De weg tussen Ede en Otterlo, de N304 is gereconstrueerd vanwege de verkeersonveiligheid. Zijaanzicht heeft na analyse van het landschap een visie op de weg in het landschap ontwikkeld. Vervolgens zijn we gekomen tot een optimale reeks maatregelen die de verkeerskundige én de landschappelijke situatie van de weg verbetert. Landschappelijke middelen zijn gebruikt met een ruimtelijk én verkeerskundig doel, zoals bijvoorbeeld ‘signaalbomen’. Borden en verkeerskundige maatregelen zijn tot een minimum beperkt.


Opdrachtgever: provincie Gelderland

Status: gerealiseerd