Bouwen buiten Nunspeet

Pilotproject omvorming agrarische erven

In het overgangsgebied tussen Veluwe en Veluwemeer komt functieverandering veel voor. Zijaanzicht maakte voor de gemeente een visie en leverde concrete handvatten hoe om te gaan met nieuwe erven. De ontwerpprincipes werden, in overleg met de betrokkenen, toegepast op drie uiteenlopende pilotlocaties.


Opdrachtgever: Gemeente Nunspeet

Status: Opgenomen in regionale uitwerking Streekplan