De Nieuwe Nu

Ten westen van Wageningen ligt het landschap van de Nude. De afgelopen decennia is het landschap sterk veranderd door de komst van een bedrijventerrein en het verdwijnen van veel boomgaarden. Nu ligt er een energieopgave, een roep om meer biodiversiteit en een vraag hoe de landbouw zich in dit krachtenveld moet ontwikkelen. In een gebiedsproces dat door de bewoners wordt gedragen werken we aan een toekomstbestendige Nieuwe Nu.

Jaarlijks wordt een buurtmarkt gehouden waarop alle initiatieven worden gepresenteerd en bediscussieerd. Het landschappelijk raamwerk dat is ontwikkeld wordt regelmatig verder ingevuld aan de hand van het Nieuwe Nu spel, dat in de buurt gespeeld wordt.

Zie ook www.denieuwenu.nl

Gefinancierd door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Wageningen

Status: Gebiedsproces in volle gang vanaf 2021

In samenwerking met: Mugmedia