Natuurontwikkeling Hellenbeek, Elburg

Een leegstaand agrarisch erf in het open schootsveld van de gemeente Elburg wordt getransformeerd tot een woon- en werkplek voor 17 cliënten van ’s Heerenloo. Voor hen worden woningen gerealiseerd in boerderij en kapschuur, en werkruimte wordt gemaakt in de werkschuur. Een kleine boomgaard en moestuinen zijn voor alle bewoners. Het erf grenst aan de Hellenbeek, waarvan weinig meer te zien was. Een deel was gedempt en een ander deel oogt als elke andere sloot. Op de luchtfoto was echter nog goed te zien waar de beek heeft gelopen. De beek wordt nu hersteld, en staat niet langer in verbinding met de agrarische watergangen in de omgeving. De bovengrond van de aangrenzende percelen wordt afgegraven zodat zich hier dotterbloemhooiland en kuidenrijk grasland kan ontwikkelen.


 

Opdrachtgever:                Boerderij en Landschap, ’s Heeren Loo

Status:                            in uitvoering

In samenwerking met:      Kim Kogelman, Alex Tabak