Noordoost Twente – Een toekomst voor vrijkomende erven

In het Nationaal Landschap Noordoost Twente zijn nu nog ca 1200 agrarische erven. Onderzocht is hoeveel erven in 2020 en 2030 vrijkomen en wat met de vrijkomende stallen zal gaan gebeuren. Conclusie is dat Rood-voor-Rood regelingen in deze tijd geen motor meer zijn voor sloop van stallen en start van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe strategieën en instrumenten zijn nodig om sociale en ruimtelijke kwaliteit in het landschap van Noordoost Twente te waarborgen.

 


Opdrachtgever; Provincie Overijssel

In samenwerking met WING en Rom3D