Proefpolder Dijkwater

De scheidslijn tussen natuur en akkerbouw op Schouwen-Duiveland is hard. De akkerbouwers zitten klem in het landbouwsysteem; natuurbeheerders constateren verdere achteruitgang van planten- en dierenleven. Verzilting en een stijgende zeespiegel bedreigen natuur én landbouw. Hoe moet het verder met Schouwen-Duiveland? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor natuurgebied Dijkwater en zijn omgeving?

Samen met akkerbouwers en natuurorganisaties op Schouwen-Duiveland hebben we gezocht naar verbindingen tussen landbouw en natuur. We ontwikkelden een strategie waarbij maatregelen in de openbare ruimte samengaan met maatregelen op boerenbedrijven . Zo kwamen we tot de 8 B’s voor een gezond landschap. In publiek domein: beheer dijken door begrazing, bewaar zoet water, beplant overhoeken en bebos dichtbij de dorpen. Op landbouwgrond: bemest met compost of organische stof, bewerk bodem schaarser en bewust, bescherm gewassen met natuurlijke plaagbestrijders, en bebouw met meer verschillende gewassen en minder hakvruchten.

in samenwerking met

Kenniscentrum akkervogels – Niels Godijn

Staatsbosbeheer – Jan Janse

met dank aan Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp – Toekomstbestendig landelijk gebied