participatie

Gelukkig is het sinds de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening steeds gewoner om, waar het kan, bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Zijaanzicht werkt al heel lang zo. We zien ervaringskennis van bewoners als onmisbare bouwsteen voor gebruiksvriendelijke plannen, naast onze kennis van het landschap en de ontwikkelingsgeschiedenis. De eerste plannen maakten we 10 jaar geleden met dorpsbewoners, bij wie de betrokkenheid bij hun leefomgeving ingebakken zit. In de stad ontwierpen we met bewoners de herinrichting van bijvoorbeeld het Oremusplein in Arnhem. Ook vervullen we de rol van intermediair tussen gemeente en bewoners  met ondermeer de begeleiding van ontwerpworkshops. Op de foto wordt met werkmaquettes gewerkt aan de omgeving van klusflat Kleiburg in de Bijlmer.