Steenbrugge Deventer – inspiratieboek

Ten noorden van Deventer wordt de nieuwe wijk Steenbrugge ontwikkeld. Luc Bos tekende voor de bouwcombinatie Bemog/ Leclerq het winnend ontwerp. Om nader inhoud te geven aan het beoogde dorpse woonmilieu deed Zijaanzicht in samenwerking met  Luc Bos een schetsstudie. De nabijgelegen dorpen Diepenveen en Schalkhaar bieden volop inspiratie voor de relatie tussen wijk en Zandwetering, routing, dorpshart, inpassing van grote gebouwen en bruikbare landschapselementen als tegenhanger voor het zware bouwprogramma.


Opdrachtgever: Bemog/Leclerq
In samenwerking met: Luc Bos Stedenbouwkundigen