Amsterdamseweg Arnhem

De Amsterdamseweg is een gemengde stadsstraat en belangrijke invalsweg van Arnhem. De vele gebruikers (bus, auto, fiets, rolstoeler en wandelaar) zitten elkaar in de weg. Zijaanzicht heeft met de commissie Leefbaarheid Burgemeesterswijk een bijdrage geleverd aan de planontwikkeling. Een beperkt budget is beschikbaar voor het vervangen van de riolering en de herinrichting daarna. De samenhang met andere delen van de Amsterdamseweg is een punt van aandacht. Dat geldt ook voor de oversteekbaarheid van de weg en het medegebruik door rolstoelers die in Het Dorp wonen. Door het parkeren aan één kant van de weg te concentreren ontstaat ruimte voor bomen tussen de parkeerplaatsen en aan weerszijden van de weg een gecombineerd fiets- en rolstoelpad aansluitend aan de stoep. De gemeente probeert dubbelgebruik van parkeerplaatsen te stimuleren; veel parkeerterreinen bij super- en bouwmarkt worden nu ’s avonds niet benut. Het voorstel de weg te voorzien van een overrijdbare middengeleider, om de weg visueel te versmallen en de snelheid te remmen, heeft de gemeente niet overgenomen. In plaats daarvan is gekozen voor een witte belijning.