Kronenburg Arnhem vergroenen

Kronenburg is een dichte versteende wijk rond een groot winkelcentrum in Arnhem-Zuid. De uitkomsten van een parkeeranalyse maakten het mogelijk gerichte voorstellen te doen de wijk te vergroenen. Verschillende bouwstenen helpen bij een stapsgewijze aanpak.