Oremusplein Arnhem vergroend

Tot voor kort was het Oremusplein versteend en enigszins verwaarloosd. De actieve bewonersclub JOOP! heeft  het initiatief genomen het plein onderhanden te nemen. Met steun van de KNHM kon een plan worden gemaakt en de gemeente had nog een klein budget voor de uitvoering.

Zo maken vele handen licht werk. Zijaanzicht begeleidde een ontwerpdag met bewoners en ondernemers in februari 2011. Uit de collages en werkmaquettes werden twee uiteenlopende schetsontwerpen  herleid. In overleg met een werkgroep is één ontwerp uitgewerkt en uitgevoerd. Het Oremusplein is veel simpeler en groener geworden en de entrees zijn verbeterd.