Voetsporen rond het station

Lopen kan en doet iedereen. Toch houden we maar weinig rekening met voetgangers. Met Molster Stedenbouw werkten we twee jaar aan een onderzoeksproject rond voetgangers in de stationsomgeving. Opdrachtgever was Agentschap NL (Ministerie van I&M). We verzamelden gegevens van 40 stationsomgevingen en lieten er een statistische analyse op los, in samenwerking met de TU Delft. We onderzochten drie routes van en naar station Nijmegen met een nieuwe methode, als casestudie. Verbetervoorstellen maken duidelijk hoe het beter zou kunnen. Alle kennis is gebundeld in een Voorbeeldenboek, te downloaden via Molster Stedenbouw.