Inrichtingsplan sportcomplex Binnenveld – Wageningen

Vlakbij het centrum van Wageningen is een nieuw sportcomplex gebouwd met een grote sporthal en openlucht korfbalvelden waar internationale wedstrijden gespeeld worden. Zijaanzicht heeft het inrichtingsplan voor de ruimte rond de hal en de velden gemaakt.

Bij het ontwerp is aansluiting op de directe omgeving gezocht. Uitgangspunt daarbij is een groen beeld te maken als tegenwicht van de grote hal en de velden. Parkeren op graskeien met zoveel mogelijk dubbelgebruik, het toepassen van inheemse beplanting en het minimaliseren van verharding dragen bij aan een groene inbedding.


Opdrachtgever: gemeente Wageningen
Status: Gereed september 2018
In samenwerking met: Lichtstad Architecten en Rotsbouw