Crematorium Bossrijk, Oss

Het stadsmortuarium van Oss ligt aan de randweg van Oss, de Julianalaan, en wordt uitgebreid met een kleinschalig stadscrematorium. Oss heeft nog geen crematorium, en de begraafplaats aan de overkant kan in de toekomst ook van de aula gebruik maken. Hiervoor moet het terrein worden uitgebreid. Een deel van de naastgelegen particuliere tuin wordt in het plan betrokken, zodat het aangrenzende Brabants natuurnetwerk zoveel mogelijk gespaard kan worden. Definitief ontwerp voor terrein en gebouw zijn gereed, de uitvoering is in voorbereiding.


Opdrachtgever: Van Lith Uitvaartzorg

Status: bestemmingsplanprocedure, voorbereiding uitvoering

In samenwerking met: Theo Verburg Architecten