Een plek om naar terug te keren

Aan grafplaatsen bestaat een tekort. Nu opvattingen over het omgaan met de dood veranderen, is het de hoogste tijd de plekken waar wij onze doden begraven onder de loep te nemen. Zijaanzicht bepleit in de ontwerpstudie “Een plek om naar terug te keren” (april 2011) landschap, cultureel erfgoed en natuurontwikkeling als uitgangspunt te nemen. De studie is een eerste verkenning van deze nieuwe opgave.

Artikel Begraven