Zorgbuitenplaats Zigtrijk

Op een oude rivierdonk van de IJssel ligt buitenplaats Zigtrijk. Op deze buitenplaats van 3,5 ha wordt gewoond en er is een zorgboerderij. Zijaanzicht maakt een plan voor herinrichting van het terrein. Het terrein krijgt drie sferen; een stinze tuin bij het monumentale koetshuis, een bloemen- en groentetuin bij het zorgdeel en natuurontwikkeling op het grootste deel van het terrein rondom.

Op dit moment wordt het plan uitgewerkt en wordt gestart met de uitvoering.

Opdrachtgevers: de eigenaren van Zigtrijk.